Rozkład dnia

Liczba odwiedzających: 2279

7.00 – 8.00   schodzenie się dzieci- zajęcia opiekuńcze

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym,  zabawy dowolne.

8.00 – 8.20   ćwiczenia ogólnorozwojowe, integracyjne

 Ćwiczenia manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową. Zabawy w kącikach tematycznych.

8.20 – 8.35  ćwiczenia poranne

8.35 – 8.40   czynności higieniczno-porządkowe

8.10 – 8.55  śniadanie (godzina w zależności od grupy)

8.55 – 9.15   zabawy ruchowe

9.15 – 9.45   zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, realizacja Podstawy Programowej 

9.45 – 10.05   zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, kolorowanie, układanie puzzli

10.05 – 10.15 czynności samoobsługowe w toalecie i szatni

10.15 – 10.50   zabawy na powietrzu, spacery

10.50 – 10.55  czynności samoobsługowe w szatni i toalecie

10.40 – 11.15   obiad (godzina w zależności od grupy)

11.15 – 11.20   czynności samoobsługowe-przygotowanie do odpoczynku

11.20 – 12.30   poobiedni odpoczynek

·        słuchanie muzyki relaksacyjnej

·        czytanie bajek przez nauczyciela, literatury dla dzieci

·        słuchanie słuchowisk

12.30 – 13.00   odbieranie dzieci przez rodziców, opiekunów, religia wg ustalonego planu (wtorek)

13.00 – 17.00  zajęcia opiekuńcze dla pozostałych dzieci, rytmika, zajęcia sportowe - wg ustalonego planu 

14.00 podwieczorek

17.00 rozchodzenie się dzieci

 

Harmonogram dnia może się nieznacznie różnić w zależności od wieku dzieci i danej grupy.