Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2023/2024

Liczba odwiedzających: 2008
W czasie dni wolnych w szkole prowadzone są zajęcia świetlicowe dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu- obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie do wychowawcy klasy

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2023/2024

 

02. 11 2023 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów z kl. I- VIII              

(Rozporządzenie MEN  z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

22. 12 2023 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów z kl. I- VIII            

 (Rozporządzenie MEN  z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

02.05.2024 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów z kl. I-VIII                

(Rozporządzenie MEN  z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

14.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów z kl. I- VII  

(Rozporządzenie MEN z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

15.05.2024 r.egzamin ósmoklasisty z matematyki dzień wolny od zajęć dydaktycznych  dla uczniów z kl. I- VII  

(Rozporządzenie MEN z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

16.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty z języka obcego dzień wolny od zajęć dydaktycznych  dla uczniów z kl. I- VII 

(Rozporządzenie MEN z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

31.05.2024 r.dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów z kl. I- VIII            

(Rozporządzenie MEN z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, mogą korzystać z zajęć opiekuńczych w szkole. Obecność ucznia w szkole w tych dniach rodzic/prawny opiekun zgłasza, przynajmniej 3 dni wcześniej, pisemnie wychowawcy (dopuszcza się zgłoszenie przez dziennik Librus). W dniach wolnych nie ma dowożenia autokarem gminnym oraz nie ma dożywiania dla uczniów z kl. I- VIII.