Skład Rady Rodziców

Liczba odwiedzających: 529

PRZEWODNICZĄCA Edyta Mędrzycka-Berlińska
ZASTĘPCA Anna Dobczyńska
SKARBNIK Zuzanna Mędrzycka

ODDZIAŁ „O a”
ODDZIAŁ „O b”
ODDZIAŁ „O c”
KLASA I Edyta Wójcik
KLASA II Anna Dobczyńska
KLASA III Zuzanna Mędrzycka
KLASA IV Edyta Mędrzycka-Berlińska
KLASA V Eliza Gajewska
KLASA VI Aleksandra Kowalewska
KLASA VII a Emilia Traczyk
KLASA VII b Marta Pęczek
KLASA VIII Magda Szczepanik