"Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo
Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska"

- Józef Piłsudski -

"Dług za szkołę spłacam swym życiem.
Za wpojoną mi miłość do Ojczyzny - płacę miłością serca."

- Ks. Ignacy Skorupka -

 • Foto 1
 • Foto 2
 • Foto 3
 • Foto 4
 • Foto 5
 • Foto 6
 • Foto 7
 • Foto 8
 • Foto 9
 • Foto 10
 • Foto 11
 • Foto 12
 • Foto 13
 • Foto 14
 • Foto 15
 • Foto 16
 • Foto 17

Publikacja sprawozdania finansowego

(Zam: 10.05.2019 r., godz. 22.52)
BILANS ZA 2018 rok
Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Gminy Dąbrówka:

http://www.bip.dabrowka.net.pl/index.phpcmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8014

Statystyka strony

Strona oglądana: 159 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Arkadiusz Wójcik, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 10.05.2019 r., godz. 22.52
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 10.05.2019 r., godz. 22.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2019 r., godz. 22.54Adam PodemskiEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 22.52Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie
Zawartość merytoryczna: Arkadiusz Wójcik, e-mail: pgwj@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2010 r.