Rekrutacja 2022/2023

Data: 08.04.2022 r., godz. 17.18    306
Rekrutacja szkoła i przedszkole- wyniki

W załączonym pliku  wyniki rekrutacji- termin główny.jpg (2.38 MB) do przedszkola i kl. 1. Dokładna lista znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole. Prośba do rodziców dzieci przyjętych do przedszkola o potwierdzenie woli przyjęcia- osobiście w sekretariacie szkoły, telefonicznie lub  poprzez e- maila.

Od 4 do 10 maja 2022r. trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkola i  do kl. 1

Zapraszamy  do naszej szkoły i przedszkola.