Zebrania i dni otwarte

Liczba odwiedzających: 404

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

02. .09. 2021 – zebranie z rodzicami- informacja o dobrowolnych szczepieniach przeciw COVID- 19

16.09.2021– zebranie z rodzicami godz. 17.00– sprawy organizacyjne ,
informacja o wewnątrzszkolnym systemie oceniania, wymaganiach edukacyjnych, programie wychowawczo - profilaktycznym, wybory rady rodziców, informacja pedagoga szkolnego


18.11.2021– zebranie z rodzicami (Dzień Otwarty) 16:00- 18:00,
informacja o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów,
sprawy bieżące


16.12.2021 - zebranie z rodzicami (Dzień Otwarty) 16:00- 18:00
Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych i obniżonych
ocenach z zachowania w klasyfikacji śródrocznej


13.01.2022 - propozycje ocen w klasyfikacji śródrocznej


27.01.2022 - zebranie z rodzicami godz. 17.00 - poinformowanie o wynikach nauczania i zachowania w klasyfikacji śródrocznej


24.03.2022 - zebranie z rodzicami - Dzień Otwarty godz. 16:00- 18:00, Zebranie dla rodziców kl. VIII godz. 16.30- zapoznanie z procedurami egzaminu ósmoklasisty


23.05.2022 - zebranie z rodzicami (Dzień Otwarty) 16:00- 18:00
Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania w klasyfikacji końcoworocznej.


10. 06.2022 – przewidywane oceny na koniec roku szkolnego.