Kadra pedagogiczna

Liczba odwiedzających: 685
Nauczyciele naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Arkadiusz Wójcik- dyrektor szkoły, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Berlińska - edukacja wczesnoszkolna, historia, wychowawca kl. III

Jacek Brzóska - wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VII A

Mirosława Czajka- nauczyciel wspomagający kl. II, zajęcia rewalidacyjne

Izabela Głowacka - muzyka, zajęcia artystyczne, nauczyciel wspomagający kl. VII, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. VII B

Milena Goździkowska- nauczyciel wspomagający kl. III, plastyka

Anna Grzegorczyk - matematyka

Joanna Jaworska - technika

Joanna Jędrysiak- biblioteka

Wioletta Korzeniewska - przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodz., wychowawca kl. VI

Małgorzata Kozioł- język polski

Ryszard Nierubca- język niemiecki

Piotr Orkiszewski - wychowanie fizyczne

Bożena Piesio - edukacja wczesnoszkolna, geografia, wychowawca kl. I

Ilona Polak- doradztwo zawodowe

Iwona Rasińska- język angielski, wychowawca kl. VIII

Joanna Rasińska- chemia

Jolanta Rasińska - edukacja wczesnoszkolna, matematyka, wychowawca kl. II

Jolanta Sobolewska - rewalidacja

Elwira Sobólska - religia, fizyka

Elżbieta Stachurska - język polski, biblioteka, wychowawca kl. IV

Aneta Szczepańska -  rewalidacja, wychowawca kl. V

Marta Szcześnik- świetlica

Daniel Wiśniewski - język angielski

Artur Woźniak- informatyka