Kadra pedagogiczna

Liczba odwiedzających: 419

Joanna Jaworska wychowawca gr. OB (4, 5 latki)

Bożena Rasińska wychowawca gr. OA (6 latki)

Jolanta Sobolewska wychowawca gr. Oc (3 latki)

Magdalena Górska- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

Jacek Brzóska- zajęcia sportowe

Izabela Głowacka - rytmika

Iwona Rasińska - język angielski

Elwira Sobólska - religia