Rekrutacja do przedszkola i szkoły na rok szkolny 2023/2024

Data: 27.01.2023 r., godz. 14.35    696
Rekrutacja trwa- zapraszamy

Rekrutacja 

- 27 wolnych miejsc do przedszkola (dzieci 3-6 letnie)- więcej informacji i dokumentacja na stronie internetowej w zakładce Przedszkole-> Rekrutacja 

- 5 wolnych miejsc do kl. I - więcej informacji  i dokumentacja na stronie internetowej w zakładce Dla Rodziców ->Rekrutacja 2023/2024

Informacje można również uzyskać bezpośrednio w Sekretariacie szkoły

Zapraszamy wszystkich do przedszkola i szkoły.

Specjalnie dla WAS się zmieniamy, już wkrótce dobiegnie wielki remont pięćdziesiolecia i będziemy  wszystkich gościć w przepięknym obiekcie.

WSZYSCY KANDYDACI DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY  NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZOSTALI PRZYJĘCI- listy są wywieszone w wejściu do szkoły

Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola i szkoły- osobiście w sekretariacie szkoły, telefonicznie- 29 757 93 04, lub wiadomośc email: pgwj@op.p

Termin od 12 do 27 kwietnia 2023 r.