Skład Rady Rodziców

Liczba odwiedzających: 2090

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA Magda Szczepanik
ZASTĘPCA Anna Dobczyńska
SKARBNIK Patrycja Kujawska

ODDZIAŁ „O a”
ODDZIAŁ „O b”
ODDZIAŁ „O c”
KLASA I Patrycja Kujawska
KLASA II 
KLASA III Anna Dobczyńska
KLASA IV 
KLASA V 
KLASA VI Eliza Gajewska
KLASA VII 
KLASA VIII a Emilia Traczyk
KLASA VIII b Magda Szczepanik