„Szkoła pamięta”

Data: 20.11.2022 r., godz. 22.51    284
Udział w akcji

W okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy bohatersko walczyli o naszą wolność, nasza szkoła aktywnie włączyła się  w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. 
Uczniowie z klasy VI z wielkim zaangażowaniem posprzątała Grób Nieznanego Żołnierza Bitwy Warszawskiej 1920 Roku na cmentarzu w Józefowie, a przy okazji odbyła cenna lekcję historii poprowadzoną przez wieloletniego pedagoga naszej szkoły panią Marię Czarnowską. 
Każde spotkanie młodzieży z  miejscem  pamięci narodowej i poznanie związanej z nim historii kształtuje w młodych osobach patriotyzm oraz szacunek do bohaterów minionych lat. 

galeria