Zebranie dla Rodziców

Data: 07.09.2022 r., godz. 20.42    387
Czwartek 15 września 2022r. godz. 17.00

W czwartek 15.09.2022 roku o godz. 17.00, odbędzie się zebranie z rodzicami dla klas 1 - 8 i grup przedszkolnych.

Tematyka zebrania:

- sprawy organizacyjne

-informacja o wewnątrzszkolnym systemie oceniania, wymaganiach edukacyjnych,

-informacje o programie wychowawczyo- profilaktycznym, 

- informacja o terminach zebrań itp. 

- wybory Rady Rodziców.

 

Zapraszamy