Zebranie z rodzicami

Data: 06.09.2023 r., godz. 10.48    248
Czwartek 14 września 2023 r. godz. 17.00

W czwartek 14 września 2023 roku o godz. 17.00 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów szkoły i przedszkola.

Tematyka zebrania:
sprawy organizacyjne
informacja o wewnątrzszkolnym systemie oceniania
informacja o wymaganiach edukacyjnych
informacja o programie wychowawczo - profilaktycznym           

                                                                                                                                                            spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
wybory rady rodziców
informacja pedagoga szkolnego, nauczyciela bibliotekarza
organizacja zajęć komercyjnych

Do dyspozycji rodziców będą: nauczyciele, specjaliści i dyrektor szkoły.

Zapraszamy