Wizja i misja szkoły

Liczba odwiedzających: 235

Jesteśmy szkołą z tradycjami, do której uczęszczali Twoi dziadkowie i rodzice- nasza szkoła istnieje od 1925r. (najpierw jako szkoła podstawowa, a w latach 1999-2019  było też gimnazjum, od roku szkolnego 2006/2007 do roku 2017 tworzyliśmy ZESPÓŁ SZKÓŁ W JÓZEFOWIE, obecnie jesteśmy Publiczną Szkołą Podstawową im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie).

Działamy blisko Ciebie. Wszyscy się znamy i jesteśmy otwarci na drugiego człowieka. Dzięki doskonale wykształconej kadrze nauczycielskiej pomożemy każdemu w uczeniu się. U nas zdobędziesz potrzebne do dalszej edukacji umiejętności, znajdziesz czas i miejsce na rozwój swoich zainteresowań. Przybliżmy Ci naszą „Małą Ojczyznę". W naszej szkole możesz czuć się bezpiecznie. Pomożemy Ci rozwiązywać Twoje problemy. Z nami śmiało pokonasz każdą przeszkodę. Zapewniamy naukę języków obcych i poznanie szerokiego świata nie tylko z książek, ale i poprzez nowe media

Misja i wizja szkoły

Wizja szkoły:
1. Wysoki poziom nauczania - otwartość na wiedzę, - umiejętność korzystania z różnych źródeł celem zdobycia potrzebnych informacji
2. Kształtowanie osobowości ucznia.
3. Autorytatywna pozycja szkoły w środowisku.

Misja szkoły:
Jesteśmy szkołą, która:
• swoje działania opiera na chrześcijańskim systemie wartości,
• przekazuje wysoki poziom wiedzy i kształci umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia,
• uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu, sama spełnia funkcję wspomagającą i uzupełniającą działania wychowawcze rodziny,
• rozbudza wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata,
• zmierza do wyzwolenia w wychowankach postaw twórczych, do rozwijania umiejętności określania celów oraz realizowania ich w miarę swoich możliwości i z poszanowaniem praw innych ludzi,
• pragnie rozbudzić potrzeby i nawyki intelektualne, wyzwolić potrzebę zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, wdrożyć do prac samokształceniowych, nauczyć wiedzy i nowych umiejętności, wdrożyć do prac samokształceniowych, nauczyć korzystania z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnych,
• promuje zdrowy styl życia,
• buduje ścisłą relację z lokalną społecznością.