"Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo
Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska"

- Józef Piłsudski -

"Dług za szkołę spłacam swym życiem.
Za wpojoną mi miłość do Ojczyzny - płacę miłością serca."

- Ks. Ignacy Skorupka -

 • Foto 1
 • Foto 2
 • Foto 3
 • Foto 4
 • Foto 5
 • Foto 6
 • Foto 7
 • Foto 8
 • Foto 9
 • Foto 10
 • Foto 11
 • Foto 12
 • Foto 13
 • Foto 14
 • Foto 15
 • Foto 16
 • Foto 17

Opieka stomatologiczna- informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice i Uczniowie
Uprzejmie informuję, że z dniem 12 września 2019 r., wchodzi w życie ustawa z dnia
12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078). Ustawa ta reguluje zasady organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej.
Opieka zdrowotna nad uczniami, w tym stomatologiczna, jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Szkoła nie będzie ponosiła dodatkowych wydatków z tego tytułu.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zawartej z NFZ). Miejscem tym może być gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, poza szkołą albo dentobus. W szkołach na terenie gminy Dąbrówka nie ma gabinetów dentystycznych, a w konsekwencji zakłada się, że usługi na rzecz uczniów będą świadczone głównie w gabinetach poza szkoła, prowadzonych przez podmioty wykonujące odpowiednią działalność leczniczą, z którymi zawarte zostaną przez Urząd Gminy Dąbrówka porozumienia (w trybie art. 12 ust. 3 ustawy)
Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż wskazany przez szkołę (art. 6 ust. 3). Opieka stomatologiczna jest sprawowana tylko w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów, a o prawie wyrażenia takiego sprzeciwu powinni zostać poinformowani (art. 7 ust. 2 i 3).
W związku z powyższym rodzice uczniów niepełnoletnich proszeni są o wydrukowanie oraz wypełnienie deklaracji dotyczącej opieki stomatologicznej w zakresie profilaktyki. Wzór deklaracji w Librusie w zakładce Organizacja szkoły- Pliki szkoły i na stronie internetowej. Uczniowie mogą również otrzymać druk deklaracji w szkole od wychowawcy klasy.
Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych druk deklaracji należy zwrócić do wychowawcy klasy.
Dyrekcja szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 381 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Arkadiusz Wójcik, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 24.09.2019 r., godz. 14.05
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 24.09.2019 r., godz. 14.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2019 r., godz. 14.05Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie
Zawartość merytoryczna: Arkadiusz Wójcik, e-mail: pgwj@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2010 r.