"Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo
Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska"

- Józef Piłsudski -

"Dług za szkołę spłacam swym życiem.
Za wpojoną mi miłość do Ojczyzny - płacę miłością serca."

- Ks. Ignacy Skorupka -

 • Foto 1
 • Foto 2
 • Foto 3
 • Foto 4
 • Foto 5
 • Foto 6
 • Foto 7
 • Foto 8
 • Foto 9
 • Foto 10
 • Foto 11
 • Foto 12
 • Foto 13
 • Foto 14
 • Foto 15
 • Foto 16
 • Foto 17

Powrót uczniów z kl. 1-3 do szkoły

(Zam: 15.01.2021 r., godz. 10.47)
Od dnia 18.01.2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauczania stacjonarnego. Natomiast w klasach 4-8 jest wznowione zdalne nauczanie na dotychczas obowiązujących zasadach.
Od dnia 18.01.2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauczania stacjonarnego. Natomiast w klasach 4-8 jest wznowione zdalne nauczanie na dotychczas obowiązujących zasadach.

W zakładce Dla rodziców zostało zamieszczone pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki odnośnie powrotu uczniów do szkoły

Również przedszkole pracuje stacjonarnie z podziałem na grupy.

Autokar szkolny kursuje zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy- tak jak przed zawieszeniem zajęć stacjonarnych- ostatni rozkład

Serdeczna prośba do wszystkich rodziców, również rodziców dzieci z przedszkola, ze względu na bezpieczeństwo uczniów, bardzo prosimy aby nie wjeżdżać samochodami oraz innymi pojazdami na plac szkolny.

Prosimy również nie parkować przed bramami wjazdowymi, ponieważ utrudnia to manewry autokaru szkolnego.

Przypominamy także, że szkoła czynna jest od godz. 7.00, natomiast świetlica od godz. 7.20. Bardzo prosimy o nieprzyprowadzanie przed tymi godzinami dzieci.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Organizacja zajęć w szkole

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

Statystyka strony

Strona oglądana: 59 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Arkadiusz Wójcik, data: 15.01.2021 r., godz. 00.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 15.01.2021 r., godz. 10.47
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 23.02.2021 r., godz. 17.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.02.2021 r., godz. 17.26Adam PodemskiEdycja strony
15.01.2021 r., godz. 10.59Adam PodemskiEdycja strony
15.01.2021 r., godz. 10.52Adam PodemskiEdycja strony
15.01.2021 r., godz. 10.47Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie
Zawartość merytoryczna: Arkadiusz Wójcik, e-mail: pgwj@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2010 r.