Ogólnopolski Konkurs „Do hymnu”

Data: 19.10.2022 r., godz. 22.15    587
Dnia 18.10.2022 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Do hymnu”.

Dnia 18.10.2022 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Do hymnu”. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie.

Celem konkursu było:

- doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych,

- edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych,

-  rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie,

- zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

 Konkurs "Do hymnu" jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski.

Do I etapu konkursu zgłosiło się 500 szkół z całej Polski. Po wstępnej weryfikacji do przesłuchań konkursowych zakwalifikowało się 300 szkół, w tym nasza. Na hali sportowej, w obecności lokalnego jury, odbyło się przesłuchanie, w którym wzięło udział 100 uczniów z klas 4-8.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu jednogłosowym „a capella” trzech wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów. Dzieci oraz młodzież z naszej szkoły wykonały:

·        Hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego” (4 zwrotki)

·        „Rotę” (4 zwrotki)

·        „Marsz Pierwszej Brygady” (9 zwrotek)

Wykonanie repertuaru konkursowego odbyło się na żywo i z pamięci. Uczniowie wykazali się dużym talentem wokalnym i świetną znajomością tekstów utworów.

Uczestników konkursu przygotowała Pani Izabela Głowacka. 

 

galeria