Ważne terminy

Data: 12.05.2022 r., godz. 14.00    505
Ważne terminy

WAŻNE TERMINY

20.05.2022 r. - Wystawienie uczniom grożących ocenach niedostatecznych i obniżonych ocen  zachowania na koniec roku szkolnego!

23.05.2022 r. -  Zebranie z rodzicami  „Dzień Otwarty” (godz.16.00- 18.00) poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych  na koniec roku szkolnego

24.05.2022 r. - Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

25.05.2022 r. – Egzamin ósmoklasisty z matematyki

26.05.2022 r. – Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

03.06.2022 r. – Ekologiczny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

10.06.2022 r. - Przewidywane oceny na koniec roku szkolnego, przewidywane oceny zachowania

13.06.2022 r. - dodatkowy termin egzaminu   ósmoklasisty – jęz. polski

14.06.2022 r. - dodatkowy termin egzaminu  ósmoklasisty - matematyka

15.06.2022 r. - dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty – język obcy nowożytny

15.06.2022 r. – Rada pedagogiczna - klasyfikacja klas I- III, IV-VIII 

16.06.2022 r.- Boże Ciało- dzień wolny

17.06.2022 r. Dzień Wolny od zajęć dydaktycznych

24.06.2022 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022, pożegnanie absolwentów klasy 8