Ciekawscy trzecioklasiści

Data: 19.06.2024 r., godz. 20.02    143
Projekt edukacyjny

Od stycznia bieżącego roku klasa trzecia z wychowawcą realizowała projekt „Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie pytania są dobre?”. Zrealizowano osiem wybranych scenariuszy związanych z tematem projektu. Były to następujące zajęcia: „Co robić kiedy się boję i stresuję?”, „Czy mogę ćwiczyć swoją uwagę?”, „Czy Afrykanie mieszkają w pałacach?”, „Czy z każdej mąki powstanie chleb?”, „Ile planet ma Układ Słoneczny?”, „Jak napisać list?”, „Jak powiedzieć to samo inaczej?”, „Z czego składa się las?”. 

     Współpracując z naukowcami i specjalistami stworzono wartościowe i atrakcyjne materiały dydaktyczne. Dzięki przystąpieniu do projektu umożliwiono nauczycielowi wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych. Dzieci trenowały umiejętność krytycznego myślenia i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. W trakcie zajęć uczniowie mogli odkryć swój potencjał i pasję, a przede wszystkim rozwinąć naturalną ciekawość. Korzystając z metody projektowej, nauczyciel wzmocnił umiejętność współpracy uczniów w klasie, a także swoje kompetencje organizacyjne.

     Uczniowie klasy trzeciej chętnie i z radością uczestniczyli w zajęciach z projektu „Ciekawscy trzecioklasiści” i dopytywali się o temat następnych. Poszerzyli  i utrwalili  też swoje wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej. Jesteśmy bardzo wdzięczni Fundacji Uniwersytet Dzieci, że umożliwiła nam korzystanie z tak przemyślanych, ciekawych i interesujących scenariuszy oraz mnóstwa pomocy przeznaczonych do ich realizacji.